Odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: Nowe regulacje dotyczące zawierania umów na odległość

Odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: Nowe regulacje dotyczące zawierania umów na odległość

Odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: Nowe regulacje dotyczące zawierania umów na odległość

W kontekście pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, istotne zmiany wprowadzono w zakresie odstąpienia od umowy pośrednictwa zawartej drogą korespondencyjną (na odległość) lub poza lokalem przedsiębiorcy, czyli w przypadku, gdy umowa nie jest podpisywana w biurze nieruchomości. Kwestię tę regulują artykuły od 27 do 29 ustawy o prawach konsumenta. Jakie dokładnie zmiany zostały wprowadzone?

Przede wszystkim utrzymano przepis umożliwiający konsumentowi odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Jednakże wprowadzono precyzyjne zapisy, które rozszerzają ten termin do 30 dni w sytuacji, gdy umowa zostaje zawarta w wyniku niezapowiedzianej wcześniej wizyty pośrednika w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta. Co istotne, jeśli konsument nie został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy, ma on prawo do korzystania z tego uprawnienia przez kolejne 12 miesięcy. Niemniej jednak, jeśli w tym okresie pośrednik dostarczy taką informację, termin na odstąpienie od umowy upływa po 30 dniach od momentu jej otrzymania.

Należy zwrócić uwagę, że aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Istotne jest, że moment otrzymania oświadczenia przez pośrednika po upływie terminu nie ma wpływu na zachowanie tego terminu.

Wyłączenia stosowania nowych przepisów

Jednakże, istnieją sytuacje, w których ustawa o prawach konsumenta nie znajduje zastosowania, czyli konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach. Dotyczy to umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i wyraził na to zgodę.

W przypadku wyjątku wskazanego w pkt. 14 ustawy, wystarczy, aby pośrednik uzyskał wyraźną uprzednią zgodę konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia. Pośrednik nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia przez konsumenta do wiadomości faktu, że utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie umów lub innych elementów prawnych związanych z nieruchomościami? Więcej informacji znajdziesz w sekcji Doradztwo prawne w zakresie nieruchomości we Wrocławiu. Nie wahaj także skontaktować się z nami! Służymy pomocą w każdym aspekcie związanym z obsługą nieruchomości.

Przeczytaj także:

Bezpieczne transakcje nieruchomościowe: Jak uniknąć pułapek prawnych? Poradnik od ekspertów z Gross Nieruchomości

Bezpieczne transakcje nieruchomościowe: Jak uniknąć pułapek prawnych? Poradnik od ekspertów z Gross Nieruchomości

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa finansowego przy transakcjach nieruchomościowych? Gross Nieruchomości wyjaśnia

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa finansowego przy transakcjach nieruchomościowych? Gross Nieruchomości wyjaśnia

Scroll to Top