Odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: Nowe regulacje dotyczące zawierania umów na odległość

Odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: Nowe regulacje dotyczące zawierania umów na odległość

W kontekście pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, istotne zmiany wprowadzono w zakresie odstąpienia od umowy pośrednictwa zawartej drogą korespondencyjną (na odległość) lub poza lokalem przedsiębiorcy, czyli w przypadku, gdy umowa nie jest podpisywana w biurze nieruchomości. Kwestię tę regulują artykuły od 27 do 29 ustawy o prawach konsumenta. Jakie dokładnie zmiany zostały wprowadzone? Przede wszystkim utrzymano […]

Odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: Nowe regulacje dotyczące zawierania umów na odległość Read More »