537 80 20 20
+48
Kupno
Najem
Zgłoś nieruchomość
Inwestycje na wyłączność
Dla deweloperów
O nas
Kontakt
Dział prawny

Dział prawny udziela wsparcia prawnego zarówno uczestnikom obrotu gospodarczego, jak również indywidualnym klientom. Specjalizujemy się obsłudze podmiotów biorących udział w procesie deweloperskim, w tym głównie deweloperów, projektantów i wykonawców.

 

Pomoc prawna świadczona jest osobiście w siedzibie Kancelarii, siedzibie lub miejscu wskazanym przez Klienta,  a także za pośrednictwem Internetu lub innych środków komunikacji na odległość - również w języku angielskim.

 

 

Oferta działu prawnego

 

 • sporządzanie opinii i informacji prawnych,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie w imieniu mocodawców mediacji i rokowań,
 • negocjowanie warunków umów, sporządzanie umów, weryfikacja treści umów pod kątem ryzyka prawnego,
 • sporządzanie pism procesowych oraz pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym,
 • zastępstwo procesowe,
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej.

 

 

Katalog usług

 

 • prawo cywilne (szczególnie prawo rzeczowe i nieruchomości),
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjacja umów występujących na każdym etapie procesu budowlanego i inwestycyjnego,
  • due diligence nieruchomości – analiza pod kątem stanu prawnego,
  • pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń,
  • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności przesyłu.
 • postępowanie cywilne, w tym zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi,
  • wstępna analiza i weryfikacja dokumentów,
  • pomoc w zgromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego,
  • projekty pism procesowych,
  • negocjacje ugodowe,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
 • prawo gospodarcze,
  • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym zakładanie spółek celowych, przy uwzględnieniu optymalizacji podatkowych, dedykowanych m. in. deweloperom oraz ich bieżąca obsługa prawna,
  • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • kompleksowa obsługa prawna organów spółek handlowych,
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek i innych podmiotów,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów z udziałem przedsiębiorców (sprzedaży, komisu, dostawy, leasingu, pożyczki, umów nienazwanych itp.).
 • prawo pracy i zabezpieczeń społecznych,
  • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • doradztwo co do najlepszej formy wykonywania stosunku pracy i ewentualnego rozwiązania umowy,
  • egzekwowanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, zaległe premie i inne przywileje, doradztwa i ochrony praw pracowniczych,
  • opracowywanie wewnętrznych regulacji – statuty, regulaminy, itp.,
  • reprezentacja pracodawców oraz pracowników podczas rozwiazywania sporów pracowniczych na etapie przedsądowym oraz wobec sądów wszystkich instancji.
 • prawo związane z obrotem i gospodarką nieruchomościami,
  • badanie stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste, plany miejscowe, prawa osób trzecich do lokalu itp.),
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjacja umów (umowy przedwstępne, rezerwacyjne, deweloperskie, umowy sprzedaży itp.),
  • tworzenie rozwiązań prawnych dla  klientów zagranicznych chcących dokonać zakupu nieruchomości w tym reprezentacja w postępowaniach administracyjnych o wydanie zgody na zakup,
  • nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne,
  • przygotowanie dokumentów transakcyjnych, w tym projektów aktów notarialnych.
 • prawo budowlane,
  • reprezentacja przed urzędami i instytucjami na każdym etapie procesu budowlanego,
  • analiza nieruchomości pod kątem prawnym i analizy utrudnień procesu realizacji inwestycji (zagadnienia urbanistyczne, ryzyka prawne),
  • organizowanie procesów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
  • sporządzanie projektów umów zawieranych w procesie budowlanym (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy na zastępstwo inwestycyjne) oraz pomoc w negocjacjach,
  • weryfikacja wszelkiej dokumentacji w trakcie procesu inwestycyjnego.
 • prawo rodzinne,
  • prowadzenie spraw spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, podziałów i zabezpieczeń spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadków, obalenia testamentu i podważania testamentów fałszywych, wydziedziczenia osób uprawnionych na mocy ustawy do nabywania praw po spadkobiercy, dochodzenia praw wynikających z mocy ustawy np. zachowek.
  • pomoc prawna oraz zastępstwo procesowe (w sprawach o rozwód, separację),
  • sporządzanie projektów małżeńskich umów majątkowych, a także umów o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,.
 • prawo konsumenckie,
  • ocena umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania tzw. klauzul abuzywnych,
  • obsługa prawna związana z prowadzeniem postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowania sądowego w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
 • prawo administracyjne i sądowo – administracyjne,
  • reprezentacja na każdym etapie w postępowaniach przed organami administracji publicznej, samorządowej i sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie pism, opinii, skarg i wniosków do organów administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentacja w postępowaniach o wydanie koncesji i zezwoleń warunkujących rozpoczęcie działalności.

 

 

Cennik


Bieżąca pomoc prawna rozliczana jest w oparciu o stawkę godzinową ustalaną indywidualnie z Klientem bezpośrednio przed zawarciem umowy. Wynagrodzenie ustalone zostaje  proporcjonalnie do wykonanej efektywnie pracy prawnika Kancelarii, a wysokość stawki odpowiada charakterowi oraz stopniu skomplikowania zleconego nam problemu prawnego.

 

Stałym Klientom proponujemy system stawki ryczałtowej, przy czym wartość i zakres usług w ramach stałego wynagrodzenia ustalamy indywidualnie w zależności od zapotrzebowania i możliwości finansowych zleceniodawcy. System rozliczeń ryczałtowych najczęściej wybierany jest przez klientów będących przedsiębiorcami. Prowadząc stałą obsługę prawną szukamy skutecznych rozwiązań zarówno w zakresie bieżących problemów prawnych, jak również identyfikujemy zagrożenia prawne, które mogą powstać w przyszłości.

 

 

Dane kontaktowe:

 

Siedziba Kancelarii: ul. Komuny Paryskiej 56/35, 50-452 Wrocław
Nr telefonu: +48 537 80 20 20
E-mail: biuro@bngross.pl 

Copyrights GROSS - biuro nieruchomości, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Herodot!CMS - 3Cube
POWERED BY VIRGO API       Polityka cookies      Polityka prywatności
zainteresowany?
zostaw swój numer, oddzwonimy!
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.bngross.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ