537 80 20 20
+48
Kupno
Najem
Zgłoś nieruchomość
Inwestycje na wyłączność
Dla deweloperów
O nas
Kontakt
Archiwum aktualności

Mini słownik prawny GROSS Nieruchomości

dodano: 
2015-07-31

Nie jest tajemnicą, że język prawny stanowić może dla przeciętnego obywatela pewną barierę, którą trudno przeskoczyć. To samo tyczy się świata nieruchomości. Niezastąpiona w takim wypadku może okazać się pomoc prawników, których Gross Nieruchomości ma w swoich szeregach. Z ich pomocą rozpoczynamy cykl słownikowy, który przybliży Państwu najważniejsze pojęcia, a co najistotniejsze, pomoże przebrnąć przez nierzadko skomplikowaną umowę związaną z zakupem interesującej nas nieruchomości.

Kancelaria Gross

 

1. Akt notarialny
Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron umowy. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powodować może bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (prawo własności nie przejdzie na nabywcę).  Akt notarialny powinien zawierać: datę i miejsce sporządzenia, dane notariusza i kancelarii, oświadczenie woli stron, potwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu, podpisy stron biorących udział w czynności notarialnej oraz podpis notariusza.

 

2. Działki:

 

Działka gruntu.

Działka gruntu to część powierzchni ziemskiej, która jest ciągła i niepodzielona. Działka ta może stanowić część albo całość nieruchomości gruntowej. Stanowi „podstawową” jednostkę ewidencji gruntów.

 

Działka budowlana.
Warunkiem uznania działki za działkę budowlaną jest spełnienie czterech przesłanek: wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, które łącznie istniejące umożliwiają prawidłowe korzystanie z budynków i urządzeń posadowionych na działce. Tym samym, zgodnie z treścią art. 4 pkt 3a Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami przez „działkę budowlaną” należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. A zatem, w rozumieniu ww. przepisów, działka budowlana to taka  niepodzielona część powierzchni ziemskiej, która spełnia wymagania umożliwiające nam postawienie na niej budynku.

 

4. Księgi Wieczyste
Jest to rejestr urzędowy przedstawiający stan prawny nieruchomości. Księga wieczysta składa z 4 działów: I-O oznaczenie nieruchomości, I- Sp spis praw związanych z własnością, II wpisy dotyczące własności oraz prawa użytkowania wieczystego, III wpis dotyczący ograniczenia praw rzeczowych oraz dział IV wpisy dotyczące ewentualnych hipotek, którymi obciążona może być nieruchomość. Warto wiedzieć, że księgi wieczyste są jawne, a elektroniczny dostęp do ich treści można z łatwością uzyskać bezpośrednio przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

5. Zadatek a zaliczka
Zadatek  stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne i służy zabezpieczeniu interesów obu stron umowy. Strona, która nie ze swojej winy nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, zobowiązana jest go zwrócić w podwójnej wysokości. Zadatkiem może być określona suma wyrażona w pieniądzu, jak również rzecz ruchoma. Wysokość zadatku nie powinna przekraczać wartości przyszłego zobowiązania. Zadatek jest najczęściej stosowany w umowach przedwstępnych (sprzedaży nieruchomości.) Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy.
Ważne, by wiedzieć, że zadatek różni się od zaliczki tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku. Zaliczka stanowi część ceny przedmiotu umowy. W przypadku dojścia do skutku przyrzeczonej umowy zaliczana jest na poczet ceny przedmiotu umowy, w przeciwnym razie jest po prostu zwracana, ale co ważne, wynika to z dodatkowego zastrzeżenia w umowie.

Copyrights GROSS - biuro nieruchomości, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Herodot!CMS - 3Cube
POWERED BY VIRGO API       Polityka cookies      Polityka prywatności
zainteresowany?
zostaw swój numer, oddzwonimy!
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.bngross.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ